O nás

Cieľom mimovládnej organizácie Purt je vytvoriť sieť miestnych aktivistov v obciach s rómskymi osadami v Gemerskom a Novohradskom regióne. Hľadáme takých ľudí, čo dokážu zastupovať záujmy a problémy obce a rómskych obyvateľov, či už sú to miestni politici, civilní aktivisti alebo znepokojení občania. Na pravidelných zasadnutiach Purtu rozoberáme menšie problémy, ktoré dokážu miestnym znepríjemniť život, a ktoré by miestni obyvateľia nevedeli vyriešiť sami. Po konštruktívnom rozhovore členovia Purtu zostavia zoznam najdôležitejších problémov – ktoré možno bezprostredne riešiť – spolu s navrhovanými riešeniami.

Purt oboznámi svojich partnerov – vrátane strany Most-Híd – s týmto zoznamom, ktorí rôznymi spôsobmi podporujú realizáciu projektov organizácie. Po získaní potrebných zdrojov aktivisti Purtu uksutočnia miestne projekty s pomocou miestnej pracovnej sile, miestnych firiem, samospráv a obyvateľov. V posledných dvoch rokoch organizácia Purt úspešne realizovala projekty vo viac než 50 obciach. Zasadnutia, ktoré sa konajú každý mesiac a pol, lákajú čoraz viac aktivistov, a počet úspešných projektov už prevyšuje 200. Podľa nášho názoru Purt je dobrým príkladom nato, že z minimálnych zdrojov dokážeme vytvoriť veľké veci. Potrebujeme k tomu iba vôľu a odhodlanosť.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s